Temps accés Terminals

  Temps accés Depots

Sobre aquesta aplicació


Temps d'accés a les terminals de contenidors
Aquí es publica el temps mig per accedir a les terminals de Contenidors i a les terminals de Depots. És a dir: el temps que un camió triga des que ha entrat al Port fins que entra a la terminal. Aquesta informació es calcula cada 20 minuts ( a l'hora, a l'hora i vint minuts, i a l'hora i 40 minuts) i per tant és un 'online' amb decalatge de 20 minuts.

Com funciona


Opcions de l'aplicació
  APMT
Informacions de APMT: temps accés, temps operació i temps total. Temps accés dels darrers 10 dies i càmeres

   BEST
Informacions de BEST: temps accés, temps accés dels darrers 10 dies i càmeres

   BERGÉ
Informacions de Bergé: Temps total (temps accés + temps operació), temps total dels darrers 10 dies, càmeres i info de la terminal

  BCN Container Depot
Informacions de Barcelona Container Depot Service: Temps total (temps accés + temps operació), temps total dels darrers 10 dies, càmeres i info de la terminal

  Delta Depot
Informacions de Delta Depot: Temps total (temps accés + temps operació), temps total dels darrers 10 dies, càmeres i info de la terminal

  Comprova PINCODE
Comprovació del PINCODE

  Reserves
Enllaç cap a reserves (BCN Booking System)

  BCN Port Booking System

BCN Port Booking System és el sistema de reserva prèvia o assignació de finestres de temps específiques per al lliurament o recollida de contenidors a les Terminals APM TERMINALS i BEST.

Per conèixer l'estat d'ocupació de les franges horàries pot donar-se d'alta al BCN Booking system.

   Anar a BCN Booking System

Mapa


Terminals de contenidors i de Accessos al Port